O KANCELARII

Adwokat Anna Pol-Aniuksztys ukończyła z wynikiem bardzo dobrym pięcioletnie stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, zdobywając tytuł magistra prawa.
Odbyła następnie trzyletnią aplikację prokuratorską przy Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie, zakończoną egzaminem prokuratorskim złożonym przed Komisją powołaną przez Ministra Sprawiedliwości, z oceną bardzo dobrą. Przez okres trzech lat współpracowała jako prawnik z Kancelariami Radców Prawnych.

Na mocy uchwały Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie została przyjęta w poczet adwokatów Szczecińskiej Izby Adwokackiej w Szczecinie. W maju 2009r. rozpoczęła samodzielną praktykę prawniczą, zakładając Kancelarię Adwokacką w Gryficach.
W swej pracy zawodowej świadczyła usługi prawnicze dla Klientów indywidualnych, Klientów biznesowych, jak również instytucji, w tym dla placówki opieki zdrowotnej oraz organów samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Gryfickiego.