WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie za usługi oferowane przez Kancelarię uzależnione jest od zakresu świadczonej pomocy prawnej, rodzaju i stopnia zawiłości sprawy, nakładu pracy adwokata, a także wartości przedmiotu sprawy. Punktem wyjścia są stawki minimalne określone przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (t.jedn. Dz.U. z 2013r. Nr 461). Koszt usługi ustalany jest indywidualnie w trakcie rozmowy z Klientem.
Honorarium płatne jest z góry, po zleceniu sprawy adwokatowi. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest rozłożenie płatności na raty, po uprzednim uiszczeniu zaliczki wynoszącej 30% wynagrodzenia.
Cena usług prawnych powiększana jest o podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 23%.